Effecten Werkbijdrage Bewezen Talent

  • financiering

De Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT) is een centrale pijler van het beleid van het Mondriaan Fonds. Om meer zicht te krijgen op het behalen van doelen en resultaten van de bijdrage bracht het fonds de resultaten in kaart.

E E E

Meer Artikelen

ADVERTENTIES