De werking van de steunmaatregelen voor kunstenaars

  • beleid & politiek
  • financiering
  • Publicaties

Op 24 juli publiceerde de Boekmanstichting een artikel van Rogier Brom over de werking van de steunmaatregelen voor kunstenaars. Onderstaand geven we een verkorte weergave met de voor beeldend kunstenaars belangrijkste punten uit het artikel.

D D D

Meer Artikelen

ADVERTENTIES