De staat van cultuur in Noord-Brabant

  • Onderzoek
  • Provincies & gemeenten

Half juni werd Waarde van Cultuur 2020 gepubliceerd. De monitor beschrijft op basis van feiten en cijfers actuele trends en ontwikkelingen in de Brabantse cultuursector en is het vervolg op Waarde van cultuur 2018.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES