Cultuurgeld 2017-2020

  • beleid & politiek

Op Prinsjesdag (20 september jl.) maakte minister Bussemaker (OCW) bekend dat het rijk € 10 miljoen extra investeert in de cultuursector. “Hiermee kiest minister Bussemaker voor talentontwikkeling, voor het bereiken van een divers publiek en voor meer regionale spreiding in het culturele landschap”, aldus het persbericht van OCW.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES