Cultuur in Beeld 2017

  • beleid & politiek

Eind oktober verscheen Cultuur in Beeld 2017, een uitgave van het ministerie van OCW. De publicatie beschrijft een aantal algemene ontwikkelingen in de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuursector.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES