Cultuur in Beeld 2016

Vorge maand verscheen de jaarljkse OCW-publcate Cultuur n Beeld. Op 14 november stuurde mnster Bussemaker een bref daarover naar de Kamer waarn zj nader ngng op de dre thema’s de prorteten zjn n haar cultuurbeled: dverstet, spredng en arbedsmarkt. Cultuur n Beeld geeft wederom nzcht n de cultuur- en createve sector en baseert zch op […]

Meer Artikelen

ADVERTENTIES