Culturele sector is sleutel tot herstel Europese economie

  • internationaal

Er zijn recentelijk studies gedaan naar de Europese culturele en creatieve sector. Wat is er nodig voor herstel van de sector en hoe belangrijk is het herstel ervan na de coronacrisis?

Marktanalyse

In een update van de publicatie Marktanalyse van de culturele en creatieve sector in Europa wordt de groei van de Europese culturele en creatieve sector vóór de coronapandemie inzichtelijk gemaakt en worden de belangrijkste trends in de sector geschetst. De publicatie bevestigt dat investeringen in de sector nodig en gerechtvaardigd zijn, onder meer omdat de sector veel banen oplevert in alle EU-lidstaten. De belangrijkste motor achter de groei van de Europese culturele en creatieve sector in Europa is de audiovisuele media en multimedia sector.

Investeringen in de culturele sector zijn nodig en gerechtvaardigd

  • De sector vertegenwoordigde in 2017 gemiddeld 5,5% van de toegevoegde waarde van de EU-lidstaten.
  • De toegevoegde waarde is in de periode 2013-2017 in sneltempo gegroeid.
  • De sector biedt werkgelegenheid aan gemiddeld 6,2% van de beroepsbevolking van de EU-lidstaten.
  • In termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid is de sector vergelijkbaar met andere belangrijke economische sectoren, zoals de informatie- en communicatie- technologie en de accommodatie- en voedselvoorzieningssector.
  • De sector voorziet andere industrieën, die afhankelijk zijn van creatieve output, van inhoud.
  • De sector kan een belangrijke rol spelen in het hervormen van Europa’s post-pandemische sociale en economische structuren en sectoren.

De bijdrage van cultuur aan Europe

Uit een andere studie blijkt eveneens dat de culturele en creatieve sector een belangrijk onderdeel is van en centraal moet staan bij Europa’s oplossing voor de huidige situatie en de economische en sociale gevolgen daarvan. De studie Rebuilding Europe: de culturele en creatieve economie voor en na COVID-19 brengt Europa’s bloeiende culturele en creatieve economie vóór de pandemie in kaart, en de gevolgen van de beperkende maatregelen tijdens en erna. Het onderzoek bevat een reeks aanbevelingen om de sector optimaal te kunnen laten bijdragen aan het herstel van de Europese economie.

De Europese culturele en creatieve sector wordt zwaarder getroffen door de pandemie dan de toeristenindustrie en slechts marginaal minder dan de luchtvervoerssector

De Europese culturele en creatieve sector wordt zwaarder getroffen door de pandemie dan de toeristenindustrie en slechts marginaal minder dan de luchtvervoerssector. De sector als geheel leed een verlies van meer dan 30% van hun omzet voor 2020 – een verlies van in totaal 199 miljard – waarbij de muziek- en uitvoerende kunstsector respectievelijk 75% en 90% verlies leden, beeldende kunst 53 miljard, audiovisueel 26 miljard.

Het rapport beveelt massale overheidsfinanciering en het bevorderen van particuliere investeringen aan en benadrukt dat een solide wettelijk kader nodig is om de creatieve economie nieuw leven in te blazen en haar groei op lange termijn veilig te stellen.

De bovengenoemde rapporten kunt u hieronder downloaden:

Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe

Rebuilding Europe. The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis

Europees herstel – De culturele en creatieve sector voor en na de coronacrisis (samenvatting)

Meer Artikelen

ADVERTENTIES