Creative Europe

  • financiering

Informatie over financieringsmogelijkheden voor cultuur vanuit de Europese Unie.

Het Creative Europe programma ontvangt extra budget voor het jaar 2022. Het is de bedoeling dat de eerste oproepen eind april 2021 worden gepubliceerd. De eerste deadlines zullen vermoedelijk dan voor de zomervakantie vallen. Volwaardige deelname van alle landen die deelnamen aan het vorige Creative Europeprogramma 2014-2020 – met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk – blijft (onder voorbehoud) mogelijk tot minstens 2022. Met ruim 2,5 miljard euro over zeven jaar is het totale budget voor Creative Europe 2021-2027 aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het vorige programma. Doordat het programma later van start gaat dan de bedoeling was, is de verdeling van het budget herzien. In 2022 worden extra veel middelen ingezet en biedt het programma maximale kansen om internationale initiatieven te ontplooien. Naast de subprogramma’s Cultuur en MEDIA is ook in dit nieuwe programma een cross-sectoraal subprogramma opgenomen.

Kijk voor gedetailleerde en actuele informatie op: creativeeuropedesk.nl

Overzicht 13 EU financieringsmogelijkheden

De publicatie EU funding for culture 2021-2027 van de Creative Europe Desk in Duitsland biedt een overzicht van 13 EU-programma’s met financieringsmogelijkheden voor de culturele en creatieve sector in de periode 2021-2027.

U kunt de gids hier downloaden

Meer Artikelen

ADVERTENTIES