Collectieve selfie 3. Nog beter zicht op beeldende kunst in Nederland

  • Onderzoek
  • Publicaties

De Collectieve selfie 3 – een initiatief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) – laat zien wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland. Het is een weergave van reeds bestaand onderzoek en heeft als doel inzicht te verschaffen in informatie die al beschikbaar is om zodoende gefundeerde analyses mogelijk te maken. […]

Meer Artikelen

ADVERTENTIES