Bijdragen 2020 Mondriaan Fonds

  • Landelijke instellingen

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 3.117 aanvragen voor bijdragen, zo blijkt uit het Jaarverslag 2020 van het fonds. Daarvan werden er 1.834 gehonoreerd voor een gezamenlijk bedrag van ruim 71 miljoen euro. In het Jaarverslag vindt u per financieringsregeling een uitgebreide beschrijving van de regeling en voorbeelden ervan. Verder o.a. ervaringen van kunstenaars en organisaties, de activiteiten van het fonds, en diverse projecten zoals pilots en open oproepen. Het fonds bood in 2020 extra ondersteuning voor de beeldende kunst- en erfgoedsector in verband met de coronacrisis. Onderstaand een cijfermatig overzicht van bijdragen die het Mondriaan Fonds toekende in 2020 en een link naar het digitale jaarverslag van het fonds.

Download hier het volledige jaarverslag van het Mondriaan Fonds

Talentontwikkeling

– Werkbijdrage Jong Talent 

Aantal aanvragen: 223
Totaal gevraagd bedrag: 4.237.000
Gehonoreerd: 90
Toegekend bedrag: 1.710.000 

– Werkbijdrage Bewezen Talent 

Aantal aanvragen: 256
Totaal gevraagd bedrag: 9.728.000
Gehonoreerd: 142
Toegekend bedrag: 5.396.000 

– Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar 

Aantal aanvragen: 273
Totaal gevraagd bedrag: 4.052.145
Gehonoreerd: 130
Toegekend bedrag: 2.197.062 

– Bijdrage Gastateliers 

Aantal aanvragen: 155
Totaal gevraagd bedrag: 1.388.883
Gehonoreerd: 37
Toegekend bedrag: 333.042 

Vitale Collectie Nederland 

– Bijdrage Incidentele Aankopen 

Aantal aanvragen: 14
Totaal gevraagd bedrag: 3.591.709
Gehonoreerd: 11, waarvan bij één ook met een bijdrage uit het Nationaal Aankoopfonds
Toegekend bedrag: 2.868.139 

– Bijdrage Collectiemobiliteit 

Aantal aanvragen: 2
Totaal gevraagd bedrag: 81.228
Gehonoreerd: 2
Toegekend bedrag: 21.988 

– Bijdrage Beschermd Cultuurgoed 

Aantal aanvragen: 3
Totaal gevraagd bedrag: 605.367
Gehonoreerd: 0
Toegekend bedrag: 0 

Opdrachten

– Bijdrage Opdrachtgeverschap 

Aantal aanvragen: 88
Totaal gevraagd bedrag: 2.388.197
Gehonoreerd: 67
Toegekend bedrag: 1.764.753 

Presenteren en programmeren 

– Projectinvestering Instellingen 

Aantal aanvragen: 146
Totaal gevraagd bedrag: 7.039.473
Gehonoreerd: 99, waarvan 2 op het gebied van archeologie
Toegekend bedrag: 4.719.111 

– Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen 

Aantal aanvragen: 31
Totaal gevraagd bedrag: 4.188.626
Gehonoreerd: 27, waarvan 3 op het gebied van archeologie
Toegekend bedrag: 2.896.217 

– Bijdrage Programma’s Kunstpodia 

Aantal aanvragen: 116
Totaal gevraagd bedrag: 16.950.000
Gehonoreerd: 38
Toegekend bedrag: 6.865.000 

– Bijdrage Tijdschriften 

Aantal aanvragen: 1
Totaal gevraagd bedrag: 59.163
Gehonoreerd: 0
Toegekend bedrag: 0 

– Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria 

Aantal aanvragen: 186
Totaal gevraagd bedrag: 788.748
Gehonoreerd: 169
Toegekend bedrag: 653.751 

– Bijdrage Publicaties 

Aantal aanvragen: 73
Totaal gevraagd bedrag: 875.934
Gehonoreerd: 45
Toegekend bedrag: 571.282 

– Bijdrage Mobiel Erfgoed 

Aantal aanvragen: 9
Totaal aangevraagd bedrag: 483.103
Gehonoreerd: 2
Totaal gehonoreerd bedrag: 40.095 

– Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed 

Aantal aanvragen: 19
Totaal gevraagd bedrag: 1.160.170
Gehonoreerd: 12
Toegekend bedrag: 598.690 

– Bijdrage Jaarlijkse Herdenking Slavernijverleden 

Aantal aanvragen: 1
Totaal gevraagd bedrag: 200.000
Gehonoreerd: 1
Toegekend bedrag: 200.000 

Internationale Presentaties 

– Presentatie Buitenland 

Aantal aanvragen: 137
Totaal aangevraagd bedrag: 2.367.342
Gehonoreerd: 92
Toegekend bedrag: 971.924 

– Voucher Internationaal 2020 

Aantal aanvragen: 31
Totaal aangevraagd bedrag: 38.479
Gehonoreerd: 20
Toegekend bedrag: 17.281 

Stimuleren Markt 

– Bijdrage Kunstbeurzen 

Aantal aanvragen: 52
Totaal gevraagd bedrag: 259.714
Gehonoreerd: 40
Toegekend bedrag: 183.615 

– Bijdrage Kunstboekenbeurzen 

Aantal aanvragen: 5
Totaal gevraagd bedrag: 15.000
Gehonoreerd: 5
Toegekend bedrag: 15.000 

– KunstKoopregeling 

Totaal aankoopbedrag kunstwerken: 1.835.543
Aantal afgesloten contracten: 478
Totaal leenbedrag: 1.738.285
Totaal bedrag betaalde fee: 173.658 

Samenwerken

– Bijdrage Samenwerking Musea 

Aantal aanvragen: 25
Totaal gevraagd bedrag: 2.857.751
Gehonoreerd: 18
Toegekend bedrag: 1.637.202 

– Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen 

Aantal aanvragen: 5
Totaal gevraagd bedrag: 220.474
Gehonoreerd: 4
Toegekend bedrag: 170.474 

Open Oproepen 

– Kunstenaars met een vluchtelingverleden 

Aantal aanvragen: 68
Totaal gevraagd bedrag: 1.292.000
Gehonoreerd: 10
Toegekend bedrag: 190.000 

– Eigentijds gebruik van ambachten 

Aantal aanvragen: 16
Totaal gevraagd bedrag: 383.211
Gehonoreerd: 6
Toegekend bedrag: 200.027 

– Beladen Geschiedenis 

Aantal aanvragen: 66
Totaal gevraagd bedrag: 2.357.920
Gehonoreerd: 30
Toegekend bedrag: 999.440 

– Beurs Erfgoedtalent 

Aantal aanvragen: 27
Totaal gevraagd bedrag: 2.207.664
Gehonoreerd: 10
Toegekend bedrag: 756.864 

– Erfgoedexpertise Internationaal 

Aantal aanvragen: 3
Totaal gevraagd bedrag: 45.000
Gehonoreerd: 3
Toegekend bedrag: 45.000 

– Erfgoedvrijwilligers

Aantal aanvragen: 19
Totaal gevraagd bedrag: 466.785
Gehonoreerd: 13
Toegekend bedrag: 304.769

– Digitaal Erfgoed 

Aantal aanvragen: 31
Totaal gevraagd bedrag: 1.791.382
Gehonoreerd: 16
Toegekend bedrag: 914.704 

– 75 jaar vrijheid 

Aantal aanvragen: 340
Totaal gevraagd bedrag: 36.121.781
Gehonoreerd: 123
Toegekend bedrag: 12.131.238 

Extra Maatregelen n.a.v. Covid-19 

– Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar – ook in tijden van corona 

Aantal aanvragen: 376
Totaal gevraagd bedrag: 4.228.047
Gehonoreerd: 302
Toegekend bedrag: 3.352.460 

– Compensatieregeling presentatie-instellingen 

De bijdrage werd door het fonds berekend en overgemaakt naar de 21 presentatie-instellingen. In totaal ging het om een bedrag van 1.303.700. 

– Extra ondersteuning kunstinitiatieven 

Voor kunstinitiatieven was extra budget van 100.000 beschikbaar gesteld. De 48 instellingen die vanaf 2017 een Werkbijdrage Kunstinitiatieven ontvingen zijn aangeschreven. 42 initiatieven kwamen in aanmerking en ontvingen een extra ondersteuning van 2.380. 

– Compensatieregelingen musea > 100.000 bezoekers 

Aantal aanvragen: 30
Totaal gevraagd bedrag: 17.043.451
Gehonoreerd: 28
Toegekend bedrag: 11.605.581 

– Compensatieregelingen musea 40.000 – 100.000 bezoekers 

Aantal aanvragen: 32
Totaal gevraagd bedrag: 1.920.000
Gehonoreerd: 27
Toegekend bedrag: 1.620.000 

– Compensatieregelingen musea 7500 en meer bezoekers 

Aantal aanvragen: 129
Totaal gevraagd bedrag: 3.807.510
Gehonoreerd: 128
Toegekend bedrag: 3.755.510 

Meer Artikelen

ADVERTENTIES