Bijdragen 2019 Mondriaan Fonds

  • financiering

Het afgelopen jaar ontving het Mondriaan Fonds 2.554 aanvragen voor bijdragen, zo blijkt uit het Jaarverslag 2019 van het fonds. Daarvan werden er 1.222 gehonoreerd voor een gezamenlijk bedrag van ruim 38 miljoen euro. Onderstaand een overzicht van de bijdragen die het Mondriaan Fonds toekende in 2018.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES