Bezuiniging op cultuur in Brabant

  • Provincies & gemeenten

Begin februari werd bekend dat de in Brabant aangekondigde bezuinigingen op de cultuursector kunnen rekenen op een meerderheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant.

B B B

Onder andere is besloten de subsidie van Kunstloc Brabant gefaseerd af te bouwen met 1.200.000 euro. Het college meent de ruimte voor deze bezuiniging te vinden in een verminderde inzet van Kunstloc Brabant op onder andere cultuureducatie, cultuurparticipatie en kunst in de openbare ruimte. De bezuiniging komt bovenop het eerdere besluit tot halvering van het Brabantse impulsgeldenbudget, een instrument voor duurzame versterking van de Brabantse culturele sector.

lees meer

Meer Artikelen

ADVERTENTIES