Bescherming cultureel erfgoed

  • beleid & politiek

De door de Raad voor Cultuur ingestelde onafhankelijke commissie-Pechtold onderzocht of de huidige wettelijke regelingen en beleidsregels ten aanzien van cultureel erfgoed nog voldoen met het oog op het voor Nederland behouden van belangwekkend erfgoed in particulier bezit. De commissie was ook gevraagd om waar nodig voorstellen te doen voor aanpassing van deze regelingen.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES