Beoordelingskader Basisinfrastructuur 2017-2020

  • beleid & politiek

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. Volgend voorjaar is het weer zover.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES