Architectuurdebat in Delft

  • Landelijke instellingen
  • Onderzoek

Wie neemt verantwoordelijkheid voor publieke waarden, in een tijd waarin de publiek-private relaties zo veranderen? Deze vraag stond centraal in een debat op 13 februari in de TU Delft, bij de faculteit Bouwkunde. Ook in de architectuur is, nog wel meer dan in de beeldende kunst, een terugtredende overheid te merken.

A A A

Meer Artikelen

ADVERTENTIES