Arbeidsmarktpositie kunstenaars

  • beleid & politiek

Op 31 mei 2016 stuurde minister Bussemaker (OCW), mede namens minister Asscher (SoZaWe), een brief naar de Kamer als reactie op het advies van de SER en de Raad voor Cultuur over de inzet van 2 miljoen euro voor de verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt (zie ook BK-informatie nr. 2 van 11 maart 2016).

Meer Artikelen

ADVERTENTIES