Advies Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur

  • beleid & politiek
  • Provincies & gemeenten

“Koester de flexbele en vindingrijke cultuursector” Begin 2014 verzocht het Rotterdamse college de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC) om ten Cultuurplaninstellingen tussentijds te evalueren. De Raad s overwegend positief over de geëvalueerde instellingen. Bj een aantal heeft de Raad wel kritische kanttekeningen, echter voor geen van hen heeft dt financiële gevolgen. Het volledige […]

A A A

Meer Artikelen

ADVERTENTIES