Advies Raad voor Cultuur: Ontwerpsector

  • beleid & politiek

In september publiceerde de Raad voor Cultuur zijn advies voor de ontwerpsector. De raad concludeert dat de potentie van de sector veel meer kan worden benut en is van mening dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw moet nemen.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES