Advies Cultuurstelsel 2021-2024

  • beleid & politiek

Op 11 april 2019 presenteerde de Raad voor Cultuur zijn advies voor het cultuurstelsel 2021-2024: Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. Een advies op verzoek van minister Engelshoven (OCW). Hierin adviseert de raad tot een breder cultuurstelsel met ruimte voor nieuwe genres en een groter publiek.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES